gen6monotype

1.2018, >0 glicko

Rank Pokemon Usage % Raw Raw % Real Real %
1 Aerodactyl-Mega 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
2 Aggron 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
3 Aron 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
4 Aurorus 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
5 Crobat 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
6 Dragonite 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
7 Gliscor 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
8 Honchkrow 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
9 Shuckle 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
10 Terrakion 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
11 Togekiss 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%
12 Tyranitar-Mega 50.00 % 1 50.00% 1 50.00%